Ίχνη Γης

Site specific installation performance / Video performance

Mε τη συμμετοχή γυναικών αγροτών από τον Ασπρόπυργο

Σε εξέλιξη της έρευνας & έργου στον Ασπρόπυργο, παρουσιάστηκε στη διεθνή έκθεση Platforms Project 2018 η video performance Μεταβιομηχανικά Αγροτικά Μονοπάτια και μια εγκατάσταση από οργανικά υλικά. Στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε συμμετοχική performance με μια ομάδα γυναικών αγροτών από τον Ασπρόπυργο.

Τύπος

Ίχνη Γης, performance στο Platforms Project, πρόγραμμα, στο platformsproject.com (watch online)

Platforms Project 2018 - Παράλληλο Πρόγραμμα | Performances, ανάρτηση προγράμματος στο currentathens.gr (watch online)

Αιμιλία Μπουρίτη + Συν+Εργασία καλλιτεχνική πλατφόρμα