Δεμάς

Site-specific installation performance

Το έργο δέμας αντιμετωπίζει το σώμα ως μία δυναμική ενέργεια η οποία γεφυρώνει τον εσωτερικό του κόσμο με τη σωματική φόρμα. Η ενέργεια αυτή διαποτισμένη από μνήμες διαμορφώνει ένα παλλόμενο σώμα που συνεχώς μεταβάλλεται, κραυγάζοντας την πραγματικότητά του.

*Η λέξη σώμα σήμαινε αρχικά (στον Όμηρο και μέχρι τον Ησίοδο) «το νεκρό σώμα, το πτώμα», το δέμας δήλωνε «το ζωντανό σώμα»

Τύπος

Berlin Soup International Festival of the Arts, Emilia Bouriti – artist’s presentation page, στο berlinsoup.org (watch online)

Αιμιλία Μπουρίτη: Δέμας, το βίωμα της μεταμόρφωσης, συνέντευξη στον Γιάννη Τζιμούρτα, 06/09/2016, στο art22.gr (watch online)

Placebo: έκθεση στην Cheapart, δελτίο τύπου, 20/05/2016, στο culturenow.gr (watch online)

Πήγαμε στην τελευταία έκθεση της σεζόν της Cheapart στα Εξάρχεια, άρθρο, 28/06/2015 στο inexarchia.gr (watch online)

Αιμιλία Μπουρίτη + Συν+Εργασία καλλιτεχνική πλατφόρμα